poprzecznie

poprzecznie
• across
• crosswise

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • poprzecznie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. poprzeczny: Mięsień poprzecznie prążkowany. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • poprzecznie — przysłów. od poprzeczny Paski ułożone poprzecznie …   Słownik języka polskiego

 • prążkowany — imiesł. przymiotnikowy bierny czas. prążkować (p.) prążkowany w użyciu przym. «mający powierzchnię pokrytą prążkami, mający wzór w kształcie podłużnych, poprzecznych, skośnych itp. paseczków, często różnobarwnych» Prążkowany liść. Prążkowana… …   Słownik języka polskiego

 • brodawkowaty — «mający kształt brodawki, podobny do brodawki; pokryty brodawkami» Brodawkowate zgrubienia. Brodawkowate narządy. ∆ Brzoza brodawkowata «Betula verrucosa, gatunek brzozy o łuszczącej się poprzecznie białej korze i gałązkach pokrytych brodawkami;… …   Słownik języka polskiego

 • dzwonko — n II, N. dzwonkokiem; lm D. dzwonkonek «kawałek ryby, najczęściej śledzia, pociętej poprzecznie» …   Słownik języka polskiego

 • mięsień — m I, D. mięśnia; lm M. mięśnie, D. mięśni «narząd ruchu u człowieka i zwierząt, zbudowany z tkanki mięśniowej, mający zdolność kurczenia się; może mieć różne kształty i może spełniać czynności o różnym charakterze; muskuł» Mięśnie długie, krótkie …   Słownik języka polskiego

 • młotek — m IV, D. młotektka, N. młotektkiem; lm M. młotektki 1. «narzędzie ręczne składające się z części metalowej lub drewnianej, osadzonej poprzecznie na drewnianym zazwyczaj trzonie; służy do kucia, wbijania, przybijania itp. czegoś» Mały, duży, lekki …   Słownik języka polskiego

 • na poprzek — «prostopadle do długości; w poprzek, poprzecznie» Ułożyć belki na poprzek …   Słownik języka polskiego

 • planować — I ndk IV, planowaćnuję, planowaćnujesz, planowaćnuj, planowaćował, planowaćowany 1. «układać, snuć plany, projekty, zamierzać coś; opracowywać, przygotowywać plany np. gospodarcze» Planować urlop. Planował sobie, jak spędzi dzień. Planować pracę… …   Słownik języka polskiego

 • podkład — m IV, D. u, Ms. podkładadzie; lm M. y 1. «to, co jest podłożone pod spód czegoś, co stanowi spodnią warstwę, podstawę, tło czegoś; podłoże» Podkład pod farbę. przen. Podkład instrumentalny, muzyczny. 2. techn. «element toru szynowego w postaci… …   Słownik języka polskiego

 • przepona — ż IV, CMs. przeponanie; lm D. przeponaon 1. anat. «szeroki, płaski mięsień poprzecznie prążkowany, oddzielający u człowieka i u ssaków jamę piersiową od brzusznej, odgrywający ważną rolę w oddychaniu» 2. techn. «elastyczna, cienka przegroda… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”